Przetarg E32-35 oraz C48-51

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na  osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.

1) Spółka Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000072805, o kapitale zakładowym 7.907.142,40 zł, w całości opłaconym, (zwana dalej Zamawiającym) ogłasza przetarg nieograniczony, niebędący postępowaniem prowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych, na wyłonienie generalnego wykonawcy- 
a. dokończenie budowy (począwszy od wykonanego stanu zero) 4 domów w zabudowie szeregowej E32 do E35 wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego,
b. budowy 4 domów w zabudowie szeregowej C48 do C51 wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.

Szczegółowy opis zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja nie zawiera przedmiarów robót.

2) Dokumenty te oraz materiały przetargowe dla zainteresowanych dostępne będą od dnia 08-03-2016 w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Zamawiającego – w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188 – opłata 200,00 PLN netto.

3) Wymagany termin wykonania inwestycji:

4) Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w na okres związania ofertą, tj. 60 dni w wysokości 50.000,00PLN. Szczegółowe zasady postępowania przetargowego odnoszące się do wadium określa Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej.

5) Informacji na temat prowadzonego postępowania udzielają:

a) Zdzisław Gawron- tel. 693 82 97 16, 32 781 86 00 w.35,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) Rafał Piętka- tel. 605 321 898,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6) Termin przyjmowania ofert upływa w dniu 22-03-2016r. o godz. 15:00

7) Miejsce składania ofert: Kancelaria Adwokacka „ARCANA” Adwokat Katarzyna Chlebicka- Skowronek, ul. Słowackiego 31/1 40-093 Katowice, tel.: (032) 201-06-18, tel/fax: (032) 201-05-99, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11: 00 do 15:00. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany lub odwołania przetargu, ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej w każdym czasie, bez podania przyczyny, 
b) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny, 
c) swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

a. Ad.1) ppkt a: do dnia 15-07-2016r.

b. Ad 1) ppkt b: do dnia 20-12-2016r.

Podmioty powiązane

  • image
Previous Next

Szybki kontakt

Centrum Projektów Regionalnych-Inwestor S.A.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
tel./fax: (32) 781 86 00
inwestor@cprinwestor.com.pl

więcej