Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy robót budowlanych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.

 

1)     Spółka Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000072805, o kapitale zakładowym 7.907.142,40 zł, w całości opłaconym, (zwana dalej Zamawiającym) ogłasza przetarg nieograniczony, nie będący postępowaniem prowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych, na wyłonienie generalnego wykonawcy 4 domów w zabudowie szeregowej D6 do D9 w stanie surowym otwartym z pokryciem dachu na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.

2)     Szczegółowy opis zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary w zakresie budowlanym.

3)     Dokumenty te oraz materiały przetargowe dla zainteresowanych dostępne będą od dnia 09-03-2017 w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Zamawiającego –
w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188 – opłata 200 PLN netto.

4)     Wymagany termin wykonania inwestycji: do dnia 30-06-2017r.

5)     Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w pieniądzu na okres związania ofertą, tj. 60 dni w wysokości 5.000,00PLN. Szczegółowe zasady postępowania przetargowego odnoszące się do wadium określa Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej.

6)     Informacji na temat prowadzonego postępowania udzielają:

a)     Zdzisław Gawron- tel. 693 82 97 16, 32 781 86 00 w.35, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b)     Rafał Piętka- tel. 605 321 898,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7)     Termin przyjmowania ofert upływa w dniu 20-03-2017r. o godz. 15:00

8)     Miejsce składania ofert: Kancelaria Adwokacka „ARCANA” Adwokat Katarzyna Chlebicka- Skowronek, ul. Słowackiego 31/1 40-093 Katowice, tel.: (032) 201-06-18, tel/fax: (032) 201-05-99, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11: 00 do 15:00. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

9)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) zmiany lub odwołania przetargu, ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej w każdym czasie, bez podania przyczyny, b) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny, c) swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Podmioty powiązane

  • image
Previous Next

Szybki kontakt

Centrum Projektów Regionalnych-Inwestor S.A.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
tel./fax: (32) 781 86 00
inwestor@cprinwestor.com.pl

więcej