Przedłużenie terminu składania ofert dla przetargu nieograniczonego nr 1/2018
Przedłużenie terminu składania ofert dla przetargu nieograniczonego nr 1/2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z uwagi na prośbę oferentów o przedłużenie terminu składania ofert dla przetargu nieograniczonego nr 1/2018 na wykonanie budowy 11 domów mieszkalnych szeregowych i 1 wolnostojącego, w stanie deweloperskim, wraz z sieciami i przyłączami wod.-kan. i elektrycznym (WLZ), z murami oporowymi, z drenażami oraz z drogami dojazdowymi, na osiedlu mieszkaniowym „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej, przy ul. W. Brańskiego Zarząd Spółki CPR Inwestor S.A. podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25 maja 2018 do godz. 13-tej.

W związku z powyższym zmienia się również w tym zakresie treść Warunków przetargowych w paragrafie XII pkt 3.