Przedłużenie terminu składania ofert dla przetargu nieograniczonego
Przedłużenie terminu składania ofert dla przetargu nieograniczonego

Szanowni Państwo,

Przedłużamy termin złożenia oferty na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przelewu awaryjnego dla zbiorników retencyjnych wody deszczowej dla Osiedla Kolonia Minerwy" w Rudzie Śląskiej do dnia 07.01.2019 roku do godziny 12.00. Pozostałe warunki bez zmian.