Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.

 

1. Spółka Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000072805, o kapitale zakładowym 7.907.142,40 zł, w całości opłaconym, (zwana dalej Zamawiającym) ogłasza przetarg nieograniczony, nie będący postępowaniem prowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych, na wyłonienie generalnego wykonawcy:

  • 5 domów w zabudowie szeregowej B63 do B67,
  • 6 domów w zabudowie szeregowej B75 do B80,
  • 1 domu jednorodzinnego wolnostojącego W74,

w stanie deweloperskim, wraz z sieciami infrastruktury technicznej, z murami oporowymi i drenażem, z drogami dojazdowymi na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary w zakresie budowlanym oraz kosztorys inwestorski bez kwot.

3. Dokumenty te oraz materiały przetargowe dla zainteresowanych dostępne będą od dnia 27 listopada 2018 w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Zamawiającego –
w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Nr tel. dla ustalenia wizyty: 32-781-86-00.

4. Wymagany termin wykonania inwestycji: do 31 października 2019 r.

5.  Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na okres związania ofertą, tj. 60 dni, w wysokości 40 000,00PLN. Szczegółowe zasady postępowania przetargowego odnoszące się do wadium określa Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej.

6. Informacji na temat prowadzonego postępowania udziela:

Zdzisław Gawron - tel. 693-82-97-16 lub 32-781-86-00 w.35, z.gawron@cprinwestor.com.pl

7. Termin przyjmowania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2018 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13:15.

8. Miejsce składania ofert: siedziba Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. 40-203 Katowice, Aleja Roździeńskiego 188, tel.: 32-781-86-00, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 14:00. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu składania ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany lub odwołania przetargu, ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą „Kolonia Minerwy” w Rudzie Śląskiej w każdym czasie, bez podania przyczyny,
  • niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO